امروز : پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

حسابداری بخش عمومی ( تعهدی )

سرعت، کيفيت و دقت در ثبت اطلاعات و تنظیم حساب‌ها – براساس بخش نامه های وزارت امور اقتصادی و دارايي , ارائه کلیه ترازنامه ها و صورت های مالی , تعریف تفضیلی در سطح های مختلف , قابلیت اتصال به سنامای وزارت دارایی و سنا دیوان محاسبات

 

 

3-png