امروز : پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

دبیرخانه ذیحسابی

این نرم افزار بصورت تک کاربره و تحت شبکه قابل استفاده میباشد . با استفاده از این نرم افزار کلیه نامه های وارده و صادره قابل ثبت میباشد و با جستجو پیشرفته براساس تمامی فیلدها بصورت تک شرطی و چند شرطی قادر به جستجو برای یافتن رکورد مورد نظر کنید

 

12-png