امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

سامانه آنلاین درخواست وجه

با استفاده از این سامانه میتوانید گزارش جذب و فرم درخواست وجه را بدون اتلاف وقت , بصورت آنلاين یا بوسیله CD به سازمان امور اقتصادی و دارائي ( خزانه ) ارسال کنيد

 

 

2