امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

سیستم جامع هیآت های ورزشی

نرم افزاری جامع که از زیر سیستم های ( تنظیم حساب و دفترداری , صدورچک , حقوق و حق الزحمه , عوامل اجرایی , انبار و اموال )

که تمامی نیاز های هیآت های ورزشی را پوشش میدهد

fotbal