امروز : چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳

سیستم مانیتورینگ چرخه مالی

این نرم افزار برای نمایش اطلاعات اسناد بر روی LCD طراحی شده است و برای دستگاه هایی که ارباب رجوع متعدد دارند کاربرد دارد , بدین صورت که ارباب رجوع دیگر نیاز به مراجعه به واحد را نداشته و از طریق LCD سند خود را پیگیری میکند .

 

18-png