امروز : پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

سیستم کیوسک اطلاع رسانی

این نرم افزار جهت استفاده در کیوسک های اطلاعات رسانی تهیه شده است و با استفاده از اطلاعاتی که از نرم افزارهای مالی دریافت میکند اطلاعات هر شرکت یا پیمانکار را در اخیار شخص قرار میدهد , این نرم افزار قابل استفاده از صفحه نمایشگر لمسی میباشد

 

13-png