امروز : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ضمانتنامه های بانکی

با استفاده از این نرم افزار براحتی میتوانید کلیه عملیات مربوط به ضمانتنامه ها را مدیریت کنید – برخی از این امکانات شامل : امکان تنظیم بازه زمانی خاص برای آگاه کردن کاربر از تاریخ موعدضمانتنامه , امکان تمدید , ابطال , تقلیل , ضبط , ابطال و تولید نامه های مربوط به هرکدام , امکان گزارش گیری براساس تمامی فیلدها , امکان سطح دسترسی برای هر کاربر و …

 

7