امروز : چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳

نرم افزار آماری واحد های صنعتی

این نرم افزار اطلاعاتی و آماری جهت ثبت مشخصات و تجزیه و تحلیل آماری واحد های صنعتی , تولیدی کشاورزی بخش استعلامات احداث محیط زیست ادارات محیط زیست طراحی گردیده است ,که علاوه بر ثبت داده ها , دارای قابلیتهای گزارش گیری , نمودار و تجزیه و تحلیل کارشناسی مورد نیاز در این بخش میباشد

 

16-png