امروز : جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

نرم افزار درآمد ( امور مالیاتی )

با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود واحد های درآمدی تعریف کنید ( شهرستان ) برای هر واحد سهمیه ماهانه تعریف کرده و براساس درآمد وصولی آن را با سهمیه آن مقایسه کنید , و با استفاده از صورتحساب بانک و بارگذاری آن در نرم افزار کلیه اطلاعات را به نرم افزار تغذیه کنید و ده ها گزارش مقایسه ای در نرم افزار پیشبینی شده است

 

9-png